تربیت حسینی: چگونه محبت امام حسین(علیه السلام) را در فرزندان ایجاد کنیم بیان 6 نکته طلایی

آیا عامل وراثت نیز در این‌که فرزندانی با تربیت حسینی داشته باشیم موثر است؟

پاسخ کامل

وراثت نیز یکی از عواملی است که می‌توان در داشتن فرزندانی با تربیت حسینی موثر دانست. چرا که به مقداری که والدین عاشق اهل بیت باشند، فرزندان آن‌ها نیز به آن سو کشیده می‌شوند. نمونه ‌ای از این موضوع را می‌توان به محمد بن ابابکر اشاره کرد که یکی از عوامل موثری که باعث شد او یکی از افراد خاص اهل بیت باشد می‌توان اشاره به نصبش کرد که دارای مادری معتمد، با ادب ومحب اهل بیت بود و این نجابت مادر به او نیز منتقل شد تا به همچون درجه‌ای برسد.

پاسخ کلیدی
والدین محب اهل بیت.


پاسخ کوتاه
وراثت در این‌که فرزندان محب اهل بیت و دارای تربیت حسینی باشند موثر و تأثیر‌گذار است. به میزانی که والدین محب اهل بیت باشند آن‌ها هم تربیت دینی پیدا می‌کنند.
ضمیمه ها
درج پیام