تربیت و محبت به اهل بیت را باید از زمانی که فرزند در شکم مادر است شروع کنیم که این نشان دهنده مهم بودن زمان در این موضوع دارد.
استاد پاسخگو : محمد علی اخوان
تربیت حسینی: چگونه محبت امام حسین(علیه السلام) را در فرزندان ایجاد کنیم بیان 6 نکته طلایی

ایجاد محبت به اهل بیت را از چه زمانی برای فرزندانمان می‌توانیم شروع کنیم؟

پاسخ کامل

محبت به اهل بیت را می‌توانیم از زمانی که در شکم مادرهستند آغاز کنیم. اشاره به این موضوع نشان دهنده اهمیت زمان تربیت است که هر چه‌قدر از زمان زودتری این موضوع صورت پذیرد، تاثیر پذیری آن بیشتر است. در مسئله تربیت باید آن‌قدر توجه کرد که بدانیم اهمیت زمان در آن بسیار زیاد است و حتی قبل از انعقاد نطفه، والدین باید بدانند که اعتقادات آن‌ها بر تربیت فرزندی که در آینده خواهند داشت، تاثیر گذار است.

پاسخ کلیدی
اهمیت زمان درشروع به محبت اهل بیت


پاسخ کوتاه
تربیت و محبت به اهل بیت را باید از زمانی که فرزند در شکم مادر است شروع کنیم که این نشان دهنده مهم بودن زمان در این موضوع دارد.
ضمیمه ها
درج پیام