هر بچه‌ای در ذات خود هنگام به دنیا آمدن پاک است. این والدین هستند که با تربیت خویش باعث می‌شوند که فرزند یهودی، مسیحی و یا حسینی شود.
استاد پاسخگو : محمد علی اخوان
نقش والدین در ایجاد محبت امام حسین (علیه السلام ) در قلب کودکان-عوامل موثر در تربیت حسینی0

از نظر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) ذات فرزندان در هنگام تولد چگونه است؟

پاسخ کامل

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید پاک متولد می‌شود. این پدر و مادر بچه هستند که باعث می‌شوند بچه‌ها یهودی، مسیحی و یا حسینی شده و یا حتی بی‌دین شوند.این موضوع تأثیر بسیار زیاد تربیت والدین بر روی ذات فرزندان را نشان می‌دهد.باید والدین بدانند که در بچگی فرزندان، برای تربیت آن‌ها چه کاری انجام می‌دهند.(کل مولودٍ یولد علی الفطره و إنما  ابواه یهودانه فینصرانه)

پاسخ کلیدی
ذات و فطرت پاک فرزندان


پاسخ کوتاه
هر بچه‌ای در ذات خود هنگام به دنیا آمدن پاک است. این والدین هستند که با تربیت خویش باعث می‌شوند که فرزند یهودی، مسیحی و یا حسینی شود.
روایات
کل مولودٍ یولد علی الفطره و إنما ابواه یهودانه فینصرانه)
ضمیمه ها
درج پیام