حضور فرزند، موضوعی است که می‌تواند روابط بین زوجین را گرم‌تر و صمیمی‌ تر سازد و باعث افزایش استحکام روابط بین آن دو گردد. البته تنها در صورتی ‌که والدین بدانند که جایگاه فرزند در خانواده کجاست و این‌که فرزند آن‌ها قرار است که چه نقشی را ایفا کند.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
آيا فرزندان مي‌توانند با دخالت‌هاي خود به زندگي پدر و مادرشان آسيب برسانند؟ 

در چه صورتی حضور فرزندان باعث صمیمیت بین والدین می‌شود؟

پاسخ کامل

یکی از مقوله‌های بسیار مهم در روابط زن و شوهر، تولد فرزند می‌باشد.

حضور فرزند، موضوعی است که می‌تواند روابط بین زوجین را گرم‌تر و صمیمی‌ تر سازد و باعث افزایش استحکام روابط بین آن دو گردد، البته تنها در صورتی ‌که والدین بدانند که جایگاه فرزند در خانواده کجاست و این‌که فرزند آن‌ها قرار است که چه نقشی را ایفا کند.

تعیین نقش فرزند، به عنوان فرزند خانواده  از سوی والدین بسیار ضروری و مهم می‌باشد. 

پاسخ کلیدی
پذیرفتن نقش فرزندی توسط والدین


پاسخ کوتاه
حضور فرزند، موضوعی است که می‌تواند روابط بین زوجین را گرم‌تر و صمیمی‌ تر سازد و باعث افزایش استحکام روابط بین آن دو گردد. البته تنها در صورتی ‌که والدین بدانند که جایگاه فرزند در خانواده کجاست و این‌که فرزند آن‌ها قرار است که چه نقشی را ایفا کند.
ضمیمه ها
درج پیام