عموما آقایان با افزایش سن تقریبا همه‌ی داشته‌هایشان را کنار می‌گذارند مثل: شیطنت‌ و کار و این قبیل حرف‌ها وتمام دارایی و امید آن‌‌ها همسرشان می‌شود اما در مورد خانم‌ها اینگونه نیست، آن‌ها با بالارفتن سن عموما کمتر به همسرشان توجه می‌کنند و بیشترین توجه را به فرزندانشان  و نوه و دیگر اعضای خانواده مثل: عروس و داماد دارند.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بيان چند راهكار مهم براي رسيدن به نشاط و شادماني در خانواده با وجود همه مشكلات و گرفتاريها

در سنین بالا توجهات و دوست داشتن‌های بین زن و مرد چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

پاسخ کامل

موضوعی که رخ می‌دهد این است که در بین زنان و مردان با افزایش سن، توجه و دوست داشتن آن‌ها متفاوت می‌شود. به این صورت که عموما آقایان با افزایش سن تقریبا همه‌ی داشته‌هایشان را کنار می‌گذارند. مثل: شیطنت‌ و کار و این قبیل حرف‌ها وتمام دارایی و امید آن‌‌ها همسرشان می‌شود اما در مورد خانم‌ها اینگونه نیست. آن‌ها با بالارفتن سن عموما کمتر به همسرشان توجه می‌کنند و بیشترین توجه را به فرزندانشان و نوه و دیگر اعضای خانواده مثل: عروس و داماد دارند.

 در واقع در سنین بالا مدل توجه زن و مرد متفاوت می‌شود.

پاسخ کلیدی


پاسخ کوتاه
عموما آقایان با افزایش سن تقریبا همه‌ی داشته‌هایشان را کنار می‌گذارند مثل: شیطنت‌ و کار و این قبیل حرف‌ها وتمام دارایی و امید آن‌‌ها همسرشان می‌شود اما در مورد خانم‌ها اینگونه نیست، آن‌ها با بالارفتن سن عموما کمتر به همسرشان توجه می‌کنند و بیشترین توجه را به فرزندانشان و نوه و دیگر اعضای خانواده مثل: عروس و داماد دارند.
ضمیمه ها
درج پیام