ممکن است مدل و شیوه‌ی توجه دو طرف متفاوت شده باشد اما دو طرف در این سنین به این نتیجه می‌رسند که جز همسرشان دیگر کسی را ندارند و باید بدانید که وقتی سن بالاتر می‌رود توجه زوجین نسبت به یکدیگر نیز بیشتر می‌شود.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
بيان چند راهكار مهم براي رسيدن به نشاط و شادماني در خانواده با وجود همه مشكلات و گرفتاريها

چرا در سنین بالا، زوجین از نظر عاطفی و احساسی نسبت به یکدیگر بی‌توجه می‌شوند؟

پاسخ کامل

خیلی از عوامل در این مورد دخیل هستند.

ممکن است مدل و شیوه‌ی توجه دو طرف متفاوت شده باشد اما دو طرف در این سنین به این نتیجه می‌رسند که جز همسرشان دیگر کسی را ندارند و باید بدانید که وقتی سن بالاتر می‌رود توجه زوجین نسبت به یکدیگر نیز بیشتر می‌شود. 

موضوعی که وجود دارد این است که امکان دارد هر یک از زوجین توجه را به شکلی خاص معنا کنند و زمانی که نوع توجه به آن‌ها عوض می‌شود حس کنند که توجه همسرشان به آن‌ها کم شده‌است و حتی ممکن است که فرد در شرایط نامتعادلی به سر می‌برد و توجه‌ش نسبت به شما کم شده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه شود این است که توجه  یا عدم‌توجه همسرتان به رفتار و برخورد شما نیز برمی‌گردد.

پاسخ کلیدی
مدل و شیوه‌ی توجه متفاوت شده است.


پاسخ کوتاه
ممکن است مدل و شیوه‌ی توجه دو طرف متفاوت شده باشد اما دو طرف در این سنین به این نتیجه می‌رسند که جز همسرشان دیگر کسی را ندارند و باید بدانید که وقتی سن بالاتر می‌رود توجه زوجین نسبت به یکدیگر نیز بیشتر می‌شود.
ضمیمه ها
درج پیام