پاسخ کامل

به فرموده امام علی (ع): 

«مهریه زن‌ها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.»
مهریه بالا به زن جرأت می‌دهد و آن را به عنوان پشتوانه می‌بیند و باعث  می‌شود که از این پشتوانه خود استفاده کند. غافل از این‌که دارد اشتباه می‌کند و دیگر معقولانه با همسرش رفتار نمی‌کند یعنی یک  جرأت نابه‌هنگام به او می‌دهد.
امروزه خیلی از دختران از این موضوع سوء‌استفاده کرده و یک موضعی را به زور به همسرش می‌قبولاند و در غیر این‌صورت درخواست طلاق می‌دهد. پس ترس از مهریه زیاد به همین علت مایه یا زمینه اختلافات است که بعداً پیش می‌آید و باعث طلاق می‌شود و انگیزه‌ای را  برای خانم‌ها که مهر بالای خود را به اجرا بگذارند ایجاد می‌کند که در ابتدا به‌عنوان یک اهرم  از آن استفاده می‌کنند. اما نتیجه آن از هم پاشیده شدن زندگی است و وقتی سخن به زورآزمایی برسد خیلی دیر می‌توان آن را جمع کرد.

 اگر هدف از مهریه سنگین، جلوگیری از طلاق است، فکر اشتباهی است، چون اگر شوهر بخواهد طلاق بدهد، مهر سنگین مانع نمی‌شود، بلکه آن قدر زن را اذیت می‌کند تا مهرش را ببخشد و جانش را آزاد کند.

پاسخ کلیدی
موجب کدورت و دشمنی است.


پاسخ کوتاه
مهریه بالا به زن جرأت می‌دهد و آن را به عنوان پشتوانه می‌بیند و باعث می‌شود که از این پشتوانه خود استفاده کند. ممکن است از آن به‌عنوان اهرم استفاده کند و در خواست‌های نابه جا از همسرش داشته باشد و در صورت برآورده نشدن خواسته‌ها کدورت و دشمنی پیش آمده و گاهی موجب طلاق می‌شود.
ضمیمه ها
درج پیام