پاسخ کامل

خانواده مهدوی اگر بخواهد تربیت فرزندان خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که زمینه‌ساز ظهور حضرت باشد باید دارای: برنامه‌ریزی آرمانی برای فرزند خود باشد، فرزندان خود را مسئولیت‌پذیر تربیت کند، روحیه کرامت را در آن‌ها تقویت کند، فرزندانی قوی و امین بار بیاورد، حس تولی و تبری را در آن‌ها تقویت سازد، خلاقیت محور باشد، پایبندی به شریعت داشته باشد، داشتن خوف و رجاء را به فرزندان خود آموزش دهد و ...

پاسخ کلیدی
تقویت حس تولی و تبری.


پاسخ کوتاه
داشتن برنامه‌ریزی آرمانی، خلاقیت محور بودن، تقویت روحیه کرامت، داشتن خوف و رجا و...
ضمیمه ها
درج پیام