پاسخ کامل

خانواده‌ها باید بتوانند قواره و اندازه فرزندان خود در حل و فصل مسائل خودشان و حتی مسائلی که در پیرامون آن‌ها به‌وجود می‌آید  بالا ببرند به‌طوری که آن‌ها بتوانند به مسائل با دید باز و حل‌کننده نگاه کنند. والدین با دادن روحیه و انگیزه عزتمندانه از دوران کودکی، روحیه کرامت و بزرگی، برخورد درست و به‌جا در در رفتار با دیگران و... خواهند توانست به آن‌ها قدرت حل و فصل مسائل را یاد بدهند. فرزندی که از کودکی با او به‌صورت عزتمندانه‌ای برخورد شده در برخورد با مشکلات بسیار متفاوت از فرزندی است که با چنین روحیه‌ای بزرگ نشده است.

پاسخ کلیدی
دادن روحیه عزت و کرامت به فرزندان.


پاسخ کوتاه
والدین با دادن روحیه و انگیزه عزتمندانه، کرامت، نحوه درست برخورد کردن با دیگران از دوران کودکی باعث بزرگ کردن قواره و اندازه آن‌ها در پرداختن به مشکلات می‌شوند.
ضمیمه ها
درج پیام