پاسخ کامل

حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در خطبه 162 نهج‌البلاغه در مورد مسئولیت‌پذیری افراد می‌فرمایند: تقوی در افراد به‌منظور فقط گناه نکردن نیست بلکه مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر و حتی بهائم (حیوانات) و اماکن نیز هست. شما فقط به بندگان مسئول نیستید به همه چیز و در همه کارهایی که انجام می‌دهید این مسئولیت وجود دارد. این تأکید که تقوی را در کنار مسئولیت افراد ذکر می‌کنند نشان از اهمیت نقش و احساس مسئولیت‌پذیری افراد است. حس مسئولیت‌پذیری افراد باید در تمامی شئون زندگی و رفتار و گفتار آن‌ها حس شود.

پاسخ کلیدی
مسئولیت‌پذیری افراد نوعی از تقوی است.


پاسخ کوتاه
تقوی فقط به گناه کردن نیست. مسئولیت‌پذیری افراد نیز نوعی از تقوی است که باید در تمام زندگی جریان داشته باشد.
ضمیمه ها
درج پیام