پاسخ کامل

تربیت فرزندان باید مبتنی بر تربیت دینی و اسلامی باشد و مبنای اصلی آن الگوهای اسلامی‌ست.

گاهی برخی والدین بر این باور هستند که چون آن‌ها والد فرزند هستند و فرزند از پوست و گوشت و خون آن‌ها است، در نتیجه والدین مالک اصلی فرزند هستند. عقیده‌ی آن‌ها این است که آن‌گونه که بخواهند با فرزندانشان برخورد کنند و حتی آن‌ها را کتک بزنند- محبت نکنند- قهر کنند و... .

تربیت فرزندان، باید مورد دلخواه اسلام باشد. تربیتی که مورد دلخواه والدین باشد، یقینا نقص و کوتاهی را به همراه دارد.

والدین باید بدانند که مالک فرزند نیستند و تنها در مقابل او مسئول هستند. فرزندان تنها امانتی در اختیار والدین هستند. والدین باید بدانند که برای تک تک رفتار و کرداری که نسبت به فرزندان دارند، مورد بازخواست واقع می‌شوند. در نتیجه باید برای این امر تلاش کنند و با فرزندان خود رفتار مناسبی داشته باشند.

پاسخ کلیدی
مبتنی بر تربیت اسلامی


پاسخ کوتاه
تربیت فرزندان باید مبتنی بر تربیت دینی و اسلامی باشد و مبنای اصلی آن الگوهای اسلامی‌ست. والدین باید بدانند که مالک فرزند نیستند و تنها در مقابل او مسئول هستند. فرزندان تنها امانتی در اختیار والدین هستند. والدین باید بدانند که برای تک تک رفتار و کرداری که نسبت به فرزندان دارند، مورد بازخواست واقع می‌شوند. در نتیجه باید برای این امر تلاش کنند و با فرزندان خود رفتار مناسبی داشته باشند.
ضمیمه ها
درج پیام