پاسخ کامل

بحث مدیریت یکی از اصول مهم در تربیت فرزندان به‌شمار می‌آید. مدیریت در تربیت باید در جهات و حیطه‌های مختلف صورت بگیرد تا نتیجه‌ی مطلوب را داشته باشد.

 اصل مدیریت از اهمیت بسیاری برخوردار است، در این حد که به افراد توصیه می‌شود، اگر نمی‌توانند مدیریت کنند اصلا به فرزند‌آوری نیز فکر نکنند.

 والدین برای این‌که بتوانند مدیریت کنند، باید قوانینی را طرح‌ریزی کنند و طبق آن اصول زندگی را پیش ببرند.

 والدین اگر بخواهند تربیت فرزندانشان با توجه به پیشرفت‌های روز باشد و آسیب‌های کم‌تری را تجربه کنند، باید صدردصد همه‌ی مدیریت‌ها را انجام بدهند.به‌دلیل این‌که ناقص انجام دادن مدیریت‌ها باعث طبعات و آسیب‌های بیشتر می‌شود.

پاسخ کلیدی
عدم مدیریت، افزایش آسیب‌ها را همراه دارد.


پاسخ کوتاه
بحث مدیریت یکی از اصول مهم در تربیت فرزندان به‌شمار می‌آید. مدیریت در تربیت باید در جهات و حیطه‌های مختلف صورت بگیرد تا نتیجه‌ی مطلوب را داشته باشد. اصل مدیریت از اهمیت بسیاری برخوردار است، در این حد که به افراد توصیه می‌شود، اگر نمی‌توانند مدیریت کنند اصلاً به فرزندآوری نیز فکر نکنند.
ضمیمه ها
درج پیام