پاسخ کامل

دو مورد از آدم‌ها یعنی عاشق و معتاد، به دلیل ضعیف شدن اراده‌شان نمی‌توانند نصیحت‌پذیر باشند و تصمیم بگیرند. با این اشخاص باید به عنوان یک آدمی که هیچ اراده‌ای ندارند کار شود. 

چند کار پیشنهاد می‌شود:

اول آن‌که برای این‌که فهمشان نسبت به مسائل بالا رود تلاش کنیم همراهیشان کنیم که غذایشان را آرام آرام کم کنند تا به نصف برسد که بسیار نقش دارد. 

کم خوردن برای این تیپ عادت‌ها باعث می‌شود که از نظر اعصاب و جسم و ... یک تعادلی ایجاد شود و کمی گوش شنوا پیدا کنند. پرخوری بدفهمی ایجاد می‌کند.

 دومین نکته‌ای که می‌تواند اراده آن‌ها را بالا ببرد. همراه کردن آن‌ها با آدم‌های عاقل با نشاط پرتحرک و پرانرژی است.

سومین نکته، چون این افراد از نظر عقلی نمی‌توانند متوجه شوند اول بحث‌های مصداقی بیان شود، مستنداتی که می‌تواند بعضی کارهای دیگر را به آن‌ها بباوراند تا اعتماد کنند و خیلی مراقب باشند که به هیچ وجه نباید به آن‌ها دروغ گفت برای این‌که بدانند هرچه که میگویید واقعیت دارد.

نکته آخر این است که وقتی که اعتماد کرد آن موقع است که برای این تیپ افراد فقط سئوال کنند. مجموعه سئوالاتی از اعتقادات و ساختارهای آسیب جسمی. تا عواقب آن نسبت به کسی که به او علاقه‌مندند روشن شود.

سئوالاتی  مانند:

- شما از کجا می دانید ایشان سرطان ندارند؟

- از کجا می‌دانید زخم معده ندارد؟

- از کجا می دانید دیوانه ادواری است یا نه و...

- از کجا می‌دانید وقتی به نفع او نباشد با شما ادامه دهد؟

پس باید نتیجه بگیریم، نسبت به همه این‌طور است و در مورد اخلاق و رفتار و کردار دیگران علم و غیب نداریم پس باید مشورت کنیم با کسانی که آن‌ها را می‌شناسند.

پاسخ کلیدی
دروغ نگفتن - همراه شدن با آدم‌های عاقل با نشاط پرتحرک و پرانرژی.


پاسخ کوتاه
علاقه‌ی کاذب در اشخاص باعث ضعیف شدن اراده‌‌ی آن‌ها می‌شودو دیگر نمی‌توانند نصیحت‌پذیر باشند و تصمیم بگیرند. با این اشخاص باید به عنوان یک آدمی که هیچ اراده‌ای ندارند کار شود. یکی از راه‌ها، کم خوردن است. کم خوردن برای این تیپ عادت‌ها باعث می‌شود که از نظر اعصاب و جسم و ... یک تعادلی ایجاد شود و کمی گوش شنوا پیدا کنند. راه دیگر همراه کردن آن‌ها با آدم‌های عاقل با نشاط پرتحرک و پرانرژی است. به هیچ وجه نباید به آن‌ها دروغ گفت برای این‌که بدانند هرچه که هست واقعیت دارد. در اخر این‌که با بیان سئوالاتی در آن زمینه آن‌ها را متوجه عواقب کار کنند.
ضمیمه ها
درج پیام