همسران در برخورد با خاطرات بد و ناراحت کننده خویش بهتر است آن را زود از یاد برده چرا که یادآوری این خاطرات زندگی آنها را دچار مشکل می‌کند.
استاد پاسخگو : کاظمی
مهارت‌های ایجاد صمیمیت در خانواده- گل‌های بهشت ابراز محبت به کودکان

همسران در برخورد با خاطرات بد چگونه باید عمل کنند؟

پاسخ کامل

در زندگی هر فردی خاطراتی وجود دارد که گاه این خاطرات شیرین و گاهی تلخ است. در زندگی مشترک نیز بدین گونه است. همسران ممکن است از یکدیگر خاطرات تلخی داشته باشند که از یاد آوری آن ناراحت و عصبی شوند. بهتر است همسران در برخورد با این خاطرات آنها را فراموش کرده  و یا اصلا آن را مرور نکنند. چرا که باعث تشویش و نگرانی در زندگی مشترک شده و سلامتی آن زندگی و همسران را به خطر می‌اندازد.

پاسخ کلیدی
به خطر افتادن سلامتی و موفقیت زندگی مشترک.


پاسخ کوتاه
همسران در برخورد با خاطرات بد و ناراحت کننده خویش بهتر است آن را زود از یاد برده چرا که یادآوری این خاطرات زندگی آنها را دچار مشکل می‌کند.
ضمیمه ها
درج پیام