پاسخ کامل

والدین برای داشتن فرزندی مطلوب و فرزندی که در مسیر الهی قدم برمی‌دارد باید توجهات ویژه‌ای به تربیت آن‌ها داشته باشند.

 در واقع والدین برای داشتن چنین فرزندانی باید به تربیت عبادی فرزندشان بیشتر دقت کنند. تربیت عبادی یکسری اصول  را در بردارد. ممکن است که افراد تربیت عبادی را تنها نماز بدانند، اما اینطور نیست. نماز تنها بخشی از اعمال عبادی و تربیت عبادی فرزند به شمار می‌آید.

 اصل در تربیت، تربیت عبادی فرزندان است. همه‌ی اصول عبادی باید در این تربیت لحاظ شود.

 متأسفانه گاهی این اصول در برخی از خانواده‌ها کمرنگ و یا حتی نادیده گرفته می‌شوند.

 برخی خانواده‌ها این اصول جزو اولویت‌های اصلی تربیت فرزندشان نیست و اصل را جسم و خوراک و پوشاک فرزندان قرار داده‌اند. به این اصول بیشتر پرداخته شده است.

 البته که اسلام نیز به اصول جسم و پوشاک و غیره اشاره کرده است. اما اولویت اصلی تربیت عبادی است.

پاسخ کلیدی
توجه به تربیت عبادی


پاسخ کوتاه
در واقع والدین برای داشتن چنین فرزندانی باید به تربیت عبادی فرزندشان بیشتر دقت کنند. تربیت عبادی یکسری اصول را دربردارد. ممکن است که افراد تربیت عبادی را تنها نماز بدانند، اما این‌طور نیست. نماز تنها بخشی از اعمال عبادی و تربیت عبادی فرزند به شمار می‌آید.
ضمیمه ها
درج پیام