بيان سه اصل حاكم بر همسرداري عاشورايي - نهضت امام حسين (ع) براي روابط خانوادگي چه پيامهايي دارد 

با توجه به نهضت امام حسین(ع)برای تربیت فرزندی شجاع و مبارز چه باید کرد؟

پاسخ کامل

برای داشتن فرزند شجاع باید از ابتدای نوزادی این روحیه را در فرزندتان تقویت کنید.

حضرت زهرا (س) برای امام حسین(ع) لالایی‌هایی می‌خواندند و او را به پدرشان شبیه می‌ساختند. در گوش او زمزمه می‌کردند که باید مانند پدرت شجاع و مبارز باشی.

 برای اینکه روحیه‌ی مبارز بودن را در فرزندانتان تقویت کنید آن‌ها را به گلزار شهدا ببرید. همچنین، به شهدا متوسل شوید و در همان گلزار شهدا به عنوان یک مادر، فرزندتان را با فرهنگ شهادت و مقاومت آشنا سازید.

پاسخ کلیدی
آموزش فرهنگ مقاومت


پاسخ کوتاه
برای داشتن فرزند شجاع باید از ابتدای نوزادی این روحیه را در فرزندتان تقویت کنید. حضرت زهرا (س) برای امام حسین(ع) لالایی‌هایی می‌خواندند و او را به پدرشان شبیه می‌ساختند. در گوش او زمزمه می‌کردند که باید مانند پدرت شجاع و مبارز باشی. برای اینکه روحیه‌ی مبارز بودن را در فرزندانتان تقویت کنید آن‌ها را به گلزار شهدا ببرید. همچنین، به شهدا متوسل شوید و در همان گلزار شهدا به عنوان یک مادر، فرزندتان را با فرهنگ شهادت و مقاومت آشنا سازید.
ضمیمه ها
درج پیام