پاسخ کامل

مقوله اول این است که:

نباید تلخی گذشته را فراموش کنیم. روزهای نداری و تلخی باید عبرت باشد و فراموش نشود یک زمانی در نداشتن دست و پا می‌زدیم. وضع مالی خوب همیشه، قابل اعتماد و قابل تکیه کردن نیست.

فردی درست عمل می‌کند که همیشه برای احتمالات زندگی خود برنامه‌ریزی داشته باشد. همواره در زندگی پستی و بلندی‌ها اتفاق می‌افتد، پس باید قاعده و اصولی داشته باشیم و اگر الان وضع مالی همسر خوب است، نباید بدون ضرورت خرج کنیم.

مقوله دوم این است که:

اگر اهل اعتقادات مذهبی هستیم پس چیزهای غیر ضروری در بحث اسراف و تبذیر مطرح می‌شود. اما اگردارید عقده‌های دلتان را خالی می‌کنید، در واقع دارید به شخصیت خود و جایگاه خود مقوله‌ی غلطی را اضافه می‌کنید. که این عادت غلط مشکلات بسیاری دارد. سعی کنید به ضرورت و به نیاز خرج کنید و پشتوانه‌ای را برای خود ایجاد کنید. قناعت را هیچ وقت از دست ندهید و جوری حرکت کنید که اگر یک جایی خود یا همسرتان نتوانستید هزینه ها را مهار کنید لااقل شما بتوانید با درایتی که دارید وارد عمل شوید.

وقتی تفکر ما این باشد که وضع مالی همسرم خوب است و ما تأمین هستیم پس بی‌حساب می توان خرج کرد. تفکر ما در معرض اشتباه است و از سویی اتفاق در یک لحظه است. با اضافه خریدن امروز، درد گذشته‌ها تسکین پیدا نمی‌کند. آن درد باید تجربه‌های زیادی را برای ما داشته باشد. برای این که دوباره به همچین اتفاقی گرفتار نشویم، باید تجربه‌ها را به کار بگیریم، 

پاسخ کلیدی
هیچگاه بدون ضرورت مصرف نکنید.


پاسخ کوتاه
روزهای نداری و تلخی باید عبرت باشد، همیشه وضع مالی مناسب نیست و نباید بدون ضرورت مصرف کنیم. برای احتمالات زندگی خود برنامه داشته باشیم و با قاعده و اصول پیش رویم. نباید اسراف کنیم زیرا عقده‌های نداری گذشته را جبران نمی‌کند. قناعت پیشه کنید و با درایت وارد عمل شوید تا تجربه تلخ گذشته را تکرار نکنیم.
ضمیمه ها
درج پیام