قبل از هرکاری باید به سوالاتی که درباره زندگی ایده‌آل خود پیش می‌آید پاسخ دهیم.
استاد پاسخگو : فاطمه حاجی احمدی
چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

برای بهتر زندگی کردن چه سوالاتی بوجود می‌آید که باید به آنها پاسخ داد؟

پاسخ کامل

برای این‌که زندگی مطابق میل و آرامی داشته باشیم که بر وفق مرادمان باشد، سوالاتی برای بهتر زندگی کردن پیش می‌آید که قبل از هر کاری باید به آن ها پاسخ دهیم. چرا که امام علی می‌فرمایند:«ألتـَّدْبيرُ قَبْلَ الْعـَمَلِ يُؤمِنُ النـَّدَمَ.»

امام عـلى عليه السلام فرمود: «تدبير و آينده نگرى پيش از عمل، از پشيمانى ايمن مى‌سازد.»

این سوالات را باید در ابتدای زندگی به خود پاسخ دهیم:

-         قرار است زندگی بر وفق مراد باشد، یعنی چه؟

-         چه کسی قرار است زندگی را بر وفق مراد کند؟

-         آیا کسی از بیرون قرار است بیاید و زندگی شما را بر وفق مرادتان کند؟

-         آیا برای برنامه اقتصاد خانه شما کسی قرار است بیاید تصمیم بگیرد؟

-         قرار است هر شب شخصی بیاید و پولی را به شما بدهد؟

-         قرار است هر روز کسی بیاید و خانه‌ی شما را تمیز کند؟

پاسخ کلیدی


پاسخ کوتاه
قبل از هرکاری باید به سوالاتی که درباره زندگی ایده‌آل خود پیش می‌آید پاسخ دهیم.
روایات
الإمام عليّ عليه السلام ألتـَّدْبيرُ قَبْلَ الْعـَمَلِ يُؤمِنُ النـَّدَمَ. امام عـلى عليه السلام فرمود: تدبير و آينده نگرى پيش از عمل، از پشيمانى ايمن مى سازد.
امام علی المرتضی (ع)
چهل حدیث
ضمیمه ها
درج پیام