پاسخ کامل

خداوند متعال طوری دستگاه و سیستم جسمی انسان را تنظیم کرده که یک بانو  در آن سنی که از نظر جسمی  احتمال اشتباه یا خطر برای فرزند باشد، فرزندآوری را برای او ممنوع کرده است. از طرفی روایات متعدد داریم که فرزند‌دار شدن تا دوره یائسگی هیچ مشکلی را پیش نمی‌آورد.

از نظر پزشکی: در اواخر دهه‌ی شصت گفته می‌شد که فرزند‌آوری در سنین بالا باعث به دنیا آمدن فرزندان عقب مانده می‌شود. اما از دهه ی 60 به بعد تمام پژوهش‌ها می‌گویند با انجام آزمایش‌هایی می‌توان از آسیب‌های احتمالی پیشگیری کرد که فرزندان دچار مشکل نشوند. حال چه مادر در سن کم یا بالا باشد، هیچ فرقی نمی‌کند.

پژوهش‌های انجام شده در چندین کشور مختلف در چند سال اخیر بیانگر این حقیقت است که ازدواج زنان بعد از 35 و 40 سالگی به یک پدیده کاملاً طبیعی تبدیل شده و فرزندآوری بعد از 45 سالگی با بیش‌ترین دقت و مراقبت‌های ویژه صورت پذیرفته است. عموماً این گروه از مادران فرزندانی سالم و هوشمند به دنیا می‌آورند و میانگین آسیب‌های احتمالی نوزادان آن‌ها کم‌تر از میانگین همه‌ی موالید جامعه است.

بنابراین تصور نادرست کلیشه‌ای در نزد برخی از عوام، که همه‌ی زنان در سنین بالای چهل سالگی فوق العاده شکسته می‌شوند کاملا ناصحیح و ناروا و به دور از مروت و انصاف علمی است.

پاسخ کلیدی
مشکلی ندارد.


پاسخ کوتاه
روایات متعدد داریم که فرزند‌دار شدن تا دوره یائسگی هیچ مشکلی را پیش نمی‌آورد. از نظر پزشکی: تمام پژوهش‌ها می‌گویند با انجام آزمایش‌هایی می‌توان از آسیب احتمالی پیشگیری کرد تا فرزندان دچار مشکل نشوند. حال مادر چه در سن کم یا بالا باشد، هیچ فرقی نمی‌کند.فرزندآوری بعد از 45 سالگی با بیش‌ترین دقت و مراقبت‌های ویژه صورت پذیرفته است. بنابراین تصور نادرست کلیشه‌ای در نزد برخی از عوام که همه‌ی زنان در سنین بالای چهل سالگی فوق العاده شکسته می‌شوند کاملا ناصحیح و ناروا و به دور از مروت و انصاف علمی است.
ضمیمه ها
درج پیام