یکی از مهمترین دلایل در تربیت امام حسین(ع) که باعث رشادت‌های فراوان ایشان بود، چیست؟

بيان سه اصل حاكم بر همسرداري عاشورايي - نهضت امام حسين (ع) براي روابط خانوادگي چه پيامهايي دارد

یکی از مهمترین دلایل در تربیت امام حسین(ع) که باعث رشادت‌های فراوان ایشان بود، چیست؟

همسرداری زوایایی دارد، که یکی از آن‌ها حاکمیت نور بین زوجین است. به این معنا که زوجین یکدیگر را درمسیر الهی هدایت کنند و در این مسیر دستگیر یکدیگر باشند.

 زوجینی که حاکمیت بینشان نور است یقینأ فرزندشان هم نور است، مانند امام حسین(ع) که هم پدر و مادرشان بینشان نور بود و خودشان هم، نور بودند.

امام صادق(ع) می‌فرمایند که دلیل اینکه امام حسین(ع)، حسین شد و این چنین رشادت‌هایی را به‌خرج دادند این بود که امام علی(ع) یک لقمه‌ی حرام در زندگی‌شان نیامده بود.

 تناول از لقمه‌ی حلال در طول زندگی یکی از دلایل مهم رشادت‌های امام حسین(ع) است.

مطالب این پرونده