منظور از قناعت چیست؟

چگونه از لحاظ مالی در نزدیک عید خانواده را مدیریت کنیم؟

منظور از قناعت چیست؟

قناعت مستلزم غنا و بی‌نيازی است،‌ معمولا انسان‌های قانع احساس بی‌نيازی می‌كنند. آنان از درخواست و طلب از ديگران خودداری می‌كنند.

به طور مثال: یک مرد زیبایی همسرش را  دوست دارد. زیبایی همسرش با لباسی جدیدکه اندازه و سایزش است، جلوه پیدا می‌کند. در حالیکه لباسی که شما دارید به تن می‌کنید، برایتان تنگ شده و حتی به راحتی نمی‌توانید در آن حرکت کنید و دیگر برای شما مناسب نیست. بعد به اشتباه اسم این را قناعت می‌گذارید و می‌گویید من لباس نمی‌خرم  چون میخواهم قناعت داشته باشم.

وقتی می‌گوییم بیایید قناعت کنیم منظور این نیست که همه چیز را تعطیل کنیم. هر چیزی جای خودش را دارد، ما به صبحانه، ناهار، شام، مهمانی رفتن، مهمانی  دادن نیاز داریم، اما برای همه‌ی این‌ها قاعده‌ باید داشته باشیم. ارتباطات را نه قطع کنیم نه افراطی عمل کنیم. خرج که می‌کنیم باید به موقع خرج کنیم، به اندازه‌ی جیبمان خرج کنیم. ولی وقتی می گوییم بخریم، فکر می‌کنیم باید در خریدن افراط کنیم .

چون ساده هستیم مهمانی‌های عیدمان هیچ ویژگی ندارد و هزینه خاصی نمی‌کنیم و این خیلی بد است برای کسی که ادعای دینداری می‌کند.

 

قناعت مستلزم غنا و بی‌نيازی است،‌ معمولا انسان‌های قانع احساس بی‌نيازی می‌كنند. آنان از درخواست و طلب از ديگران خودداری می‌كنند.

به طور مثال: یک مرد زیبایی همسرش را  دوست دارد. زیبایی همسرش با لباسی جدیدکه اندازه و سایزش است، جلوه پیدا می‌کند. در حالیکه لباسی که شما دارید به تن می‌کنید، برایتان تنگ شده و حتی به راحتی نمی‌توانید در آن حرکت کنید و دیگر برای شما مناسب نیست. بعد به اشتباه اسم این را قناعت می‌گذارید و می‌گویید من لباس نمی‌خرم  چون میخواهم قناعت داشته باشم.

وقتی می‌گوییم بیایید قناعت کنیم منظور این نیست که همه چیز را تعطیل کنیم. هر چیزی جای خودش را دارد، ما به صبحانه، ناهار، شام، مهمانی رفتن، مهمانی  دادن نیاز داریم، اما برای همه‌ی این‌ها قاعده‌ باید داشته باشیم. ارتباطات را نه قطع کنیم نه افراطی عمل کنیم. خرج که می‌کنیم باید به موقع خرج کنیم، به اندازه‌ی جیبمان خرج کنیم. ولی وقتی می گوییم بخریم، فکر می‌کنیم باید در خریدن افراط کنیم .

چون ساده هستیم مهمانی‌های عیدمان هیچ ویژگی ندارد و هزینه خاصی نمی‌کنیم و این خیلی بد است برای کسی که ادعای دینداری می‌کند.

مطالب این پرونده